8 juni, 2023

Bildernas betydelse

– En fortbildningsdag om att tolka, läsa och kommunicera med bilder måndag 30 oktober, kl.9.00-16.00.

Varmt välkommen till fortbildningsdagen Bildernas betydelse på Waldemarsudde.
Vi lever i en värld där vi dagligen möts av en aldrig sinande ström av bilder. Att tolka, läsa och kommunicera med bilder är därför viktigare än någonsin. Med konsten som grund vill vi under dagen inspirera er i arbetet med bildanalys i klassrummet.

Föreläsningar och praktisk bildanalys
Dagen är ett samarrangemang mellan Lärarstiftelsen, Sveriges Lärare och Prins Eugens Waldemarsudde med målsättningen att stärka och inspirera dig som lärare och i förlängningen stärka konstens och bildämnets roll i skolan. Med hjälp av experter med tvärvetenskapliga perspektiv vill vi lyfta frågor om konstens kraft för lärandet, kreativitet och skapande och vikten av bildförståelse i vår samtid. Dagen kommer även innehålla praktiska övningar i bildanalys i utställningen Ernst Josephson – Måleri, poesi & musik.

Betydelsefull kunskap om bildkommunikation
”Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.” (utdrag ur läroplanen för grundskolan 2022)

Fortbildningen vänder sig i första hand till bildlärare, men alla lärare i grundskolan och gymnasiet som är intresserade av att använda konst och bild i undervisningen är välkomna.

Plats: Prins Eugens Waldemarsudde
Datum: måndag 30 oktober
Tid: 9.00 – 16.00, mingel 16.00 – 17.30
Pris: 250 kr

Sista anmälningsdag: 22 oktober.
Anmälan sker via Sveriges lärare

Dagens föreläsare

Jonas Nordquist är fil.dr, och forskare i medicinsk pedagogik vid Karolinska institutet.
Jonas Nordquist är också biträdande, övergripande studierektor på Karolinska Universitetssjukhuset för specialistläkarutbildningen. Hans forskning har fokuserat på pedagogiskt ledarskap och hur den fysiska lärandemiljön – arkitektur – påverkar lärande. Jonas Nordquist har många internationella uppdrag inom medicinsk pedagogik. Parallellt med detta har han examen i konstvetenskap, inriktning samtida skulptur, och teatervetenskap med inriktning på dramaturgi och scenkonstkritik. Nordquist har även fördjupat sig i vikten av kreativitet för lärandeprocessen.

Yvonne Eriksson är fil.dr i konstvetenskap och professor i informationsdesign vid Mälardalens universitet.
Yvonne Eriksson har lett och initierat forskning inom inkluderande design, hur kön konstrueras i konst, reklam, läroböcker och undervisningsmaterial samt skrivit flera böcker om genus, konst och visuell kommunikation. Hon har genomfört en rad projekt som rör bildens roll i olika sammanhang som läromedel, fakta- och bilderböcker för barn samt för barn med synskada och blindhet. Yvonne Eriksson har lång erfarenhet av bildanalys och stor kunskap om bildens betydelse inom konst, kommunikation och samhället.