22 september, 2023

Vilka läsfrämjande insatser tar hem priset?

Nu är det snart slut på hemlighetsmakeriet. På Bokmässan i Göteborg den 29 september avslöjas vinnarna av Stora läspriset. Klockan 14.00 på lärarscenen får vi veta vilka som får 300 000 kronor för sina läsfrämjande insatser för barn och unga.

Det nyinstiftade Stora läspriset delas ut till lärare för pågående projekt som syftar till att förbättra och öka läsförmågan hos barn och ungdomar. Bakom priset står Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB.

Vinnarna utses av en expertgrupp
Under året har en expertgrupp, bestående av fem professionella forskare och svensklärare, sökt land och rike runt efter goda läsfrämjande projekt och lämpliga kandidater. Nytänkande har varit ett viktigt kriterium, liksom att priset ska gå till att vidareutveckla ett redan pågående projekt. Efter expertgruppens kritiska granskande och noggranna efterforskningar ska nu vinnarna presenteras.

Läsfrämjande insatser till flera
Stipendiet är på sammanlagt 300 000 kronor men är uppdelat i två ålderskategorier: för arbete med barn 0–12 år och för arbete med unga vuxna 13–25 år. Priset delas ut till en grupp och minst en person är legitimerad lärare. Varje grupp får 150 000 kronor vardera. Prispengarna ska användas till att utveckla och sprida det läsfrämjande arbetet till ännu fler.

Vilka tar hem priset?
Snart är det ingen hemlighet vilka som får Stora läspriset. På lärarscenen klockan 14.00 på Bokmässan i Göteborg fredagen den 29 september får vi veta.

Kort om Stora läspriset 2023
 • Stora läspriset är nyinstiftat och ett samarbete mellan Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB.
 • Sammanlagt delas 300 000 kronor ut fördelat på två olika grupper i två olika ålderskategorier: för arbete med barn 0–12 år och unga och vuxna 13–25 år. Varje grupp får 150 000 kronor vardera. Gruppen måste bestå av minst två personer och minst en måste vara legitimerad lärare.
 • Stipendiet delas ut för att utveckla redan pågående projekt (inte för arbeten som redan har genomförts).
 • Man kan inte söka stipendiet. En expertgrupp utser stipendiaterna.
 • Prisutdelningen sker på Bokmässan i Göteborg den 29 september 2023 klockan 14.00 på Lärarscenen.
 • Priset kommer även att delas ut under 2024.
Expertgruppen

Stipendiaterna tas fram av en expertgrupp som består av fem yrkeskunniga:

 • Caroline Liberg är expertgruppens ordförande. Hon är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet.
 • Fredrik Sandström är svensklärare årskurs 7–9 och styrelseledamot i Lärarstiftelsen.
 • Åsa Warnqvist är chef för Svenska barnboksinstitutet och docent i litteraturvetenskap.
 • Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet.
 • Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i svenska och religion och författare.
Om SFUB

Sällskapet för folkundervisningens befrämjande har haft läsning i fokus sedan föreningen bildades för över 200 år sedan. Idag är uppdraget att bidra till lärarnas kompetens- och kunskapsutveckling inom pedagogik och forskning, främst genom stipendier för studieresor och konferens- och kursdeltagande.
SFUB

Om Lärarstiftelsen

Lärarstiftelsens grundare hade läsning som huvudfokus och skapade sannolikt utbildningshistoriens viktigaste läsfrämjande insatser med Saga-biblioteket, som bestod av läseböcker för folkskolans barn. Idag bidrar Lärarstiftelsen till att stötta lärarna i deras yrkesutveckling genom stipendier, forskningsstöd och genom olika typer av samarbeten och projekt. Läsning och läsfrämjande arbete är ett av stiftelsens fokusområden.