Lärarstiftelsen 12 november, 2020

Fler unga läser under pandemin

Var tredje ungdom läser mer nu än före pandemin, visar en undersökning som Lärarstiftelsen lät göra under 2020. Det är ett positivt trendbrott.

Inget ont utan att det för något gott med sig. Ungas läsande ökar för första gången på länge. I en ny undersökning kommer goda nyheter i en annars nedåtgående trend.
– Var tredje ungdom läser mer än innan pandemin. Det är ett mycket glädjande trendbrott som det gäller att hålla i och förstärka. Framförallt krävs vuxna förebilder som visar att de läser och gillar det, säger Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsens ordförande.

Lärarstiftelsen arbetar för öka ungas läsning. Man lät därför Ungdomsbarometern undersöka hur mycket unga läser, hur de läser och vilka attityder man har till läsning. Majoriteten av ungdomarna 15–25 år läser mindre än när de gick i fjärde klass. Killar läser betydligt mindre än tjejer, storleken på bostadsorten är en faktor som spelar roll i sammanhanget.
– Fler måste vilja och vara läsande förebilder för unga. Lärarna är givna läsidoler men ansvaret behöver delas av många fler. Föräldrar, idrottsledare, artister och youtubers med flera måste våga ta på sig läshatten och påverka, fortsätter Eva-Lis Sirén.

Effekterna av en minskad läsning är många. Unga missar inte bara härliga läsäventyr utan påverkan är också samhällelig. Läsning är en förutsättning för att fungera i en demokrati och kunna skilja fakta från fejk. Att tolka och läsa källkritiskt är nödvändigt för att kunna hantera påverkan av olika slag.
– De flesta barn knäcker läskoden tidigt idag och kan oftast läsa som sjuåringar. Men att bli utvecklade läsare och behärska det mångsidiga läsande är det riktigt svåra. Läsandet är inget som enbart kan hänvisas till de lägre årskurserna eller till svensklärarna. Det är mångas ansvar – genom hela skolgången och i hela samhället, understryker Eva-Lis Sirén.

En väl utvecklad läsning är själva nyckeln till kunskap och viktigare än någonsin. De ökande klyftorna mellan olika samhällsgrupper och mellan flickor och pojkar är djupt oroande. Samtidigt ges fler böcker än någonsin ut för barn och unga.
– Utmaningen ligger inte i utbudet av böcker, utan att vi alla tillsammans visar att läsning är roligt, givande och intressant, säger Eva-Lis Sirén.