Från vänster: Ann-Charlotte Eriksson (Lärarstiftelsens vice ordf), Lärarförbundets ombud Marianne Kilander, hälsopedagogen Maja Örjegård, och stipendieskolans rektor Nadja Pilbäck.

50 000 till konstnärlig utsmyckning på Köpinge skola i Gärds köpinge

Lärarstiftelsen har glädjen att meddela att ett konststipendium på 50 000 kr har tilldelats Köping skola i Kristianstads kommun. Stipendiet delas ut från Selma Lagerlöfs, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstams stiftelse vars medel ska användas för ”prydande av folkets skolor med konstverk”. Lärarstiftelsens jury valde bland många sökande men föll för att Köpinge skola ville ha ett konstverk på skolgården som ska stimulera fantasin då fantasin är grunden till så mycket, inte minst barns möjlighet att utveckla nya idéer och kunskaper. Det instämmer juryn verkligen i!

Stipendieutdelningen skedde den 12 december på Regionmuseet i Kristianstad där utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år för visas fram till den 14 januari. Lärarstiftelsens vice ordf Ann-Charlotte Eriksson om bakgrunden till stipendiet:

– Dessa tre, Selma Lagerlöf, Anna Maria Roos och Verner von Heidenstam, vars stiftelse vi förvaltar blev alla tidigt engagerade av Lärarstiftelsens föregångare för att skriva läseböcker för barn. Man ville höja den litterära och konstnärliga kvaliteten i skolan för att värna en likvärdig skola och endast det bästa var gott nog.

På bilden syns från vänster. Ann-Charlotte Eriksson (Lärarstiftelsens vice ordf), pedagogerna Marianne Kilander och Maja Örjegård, och stipendieskolans rektor Nadja Pilbäck.

Martina Mälarstedt 15 december, 2017

PRESSKONTAKT:
Martina Mälarstedt, administratör,
0703-70 16 64.