18 januari 2021 | Maria Rönn

Är matriser och uppdragsbeskrivningar lösningen?

Maria Rönn, styrelseledamot i Lärarstiftelsen och vice förbundsordförande i Lärarförbundet, är stiftelsens bloggare under två veckor framöver.

Arbetsmiljöfrågor är förstås centrala i mitt arbete som ledare i Lärarförbundet och det råder ingen tvekan om att lärares arbetsbelastning är alltför hög i dagens skolor. När jag besöker skolor möter jag då och då lärare som ser tydliga uppdragsbeskrivningar som lösningen på en alltför tung arbetsbörda. Fick jag bara en lista på vad jag ska göra, och hur, så skulle arbetsbelastningsproblemen lösa sig, tycks resonemanget vara. Möjligen är det sant, men jag tror att det samtidigt skulle vara att skjuta själva lärarprofessionen i foten. Vårt uppdrag är redan formulerat i läroplaner, kurs- och ämnesplaner. Vi vet vad vi ska göra och jag tror att de allra flesta lärare också vet vad vi inte bör göra. Hur vi gör det måste vara upp till oss som profession att svara på, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, inte utifrån fastställda arbetsbeskrivningar.

Om vi endast förenklar det komplexa i de kunskaper och färdigheter som eleverna tillägnat sig till kryss i matriser, så tappar vi bort en del av vår professionella yrkesutövning. Om vi låter en ”att-göra-lista” eller en fastställd metodbok bestämma hur vi tar oss an vårt uppdrag, så försvinner en del av vår möjlighet att själva utveckla vårt kunnande om undervisning och om elevers lärarande. En detaljerad arbetsbeskrivning leder till att vi tappar vi bort vår autonomi, som vi och våra föregångare genom hela den lärarfackliga historien har kämpat för och värnat.

Arbetsbeskrivningar är inte svaret på lärares arbetsmiljöproblem. Svaret är tillit. Lita på att vi lärare vet hur vi ska stärka våra elevers kunskaper. Lita på att vi som profession vill ta ansvar för att utveckla kunskaperna om undervisning och lärande. Ge oss möjlighet att beforska vår verksamhet i större utsträckning än idag. Låt tillit gå före kontroll och detaljstyrning. Låt oss utbildade lärare fokusera på vårt huvuduppdrag – undervisningen och utformningen av den.