Om platsvärde: så kan elever förstå betydelsen av en siffras placering i ett tal

Avsnitt 10, 2023

OM EN ELEV INTE FÖRSTÅR betydelsen av en siffras placering i ett tal, dess platsvärde, kan det bli svårt med beräkningar inom matematikens fyra räknesätt. En elev som inte kan dela upp ett tal i talsorter kan få svårt att exempelvis använda algoritmer med uppställning av tal. I det här avsnittet berättar Henrik Hansson om sin forskning och erfarenhet av undervisning och lärande om platsvärde.

Läs mer

HENRIK ÄR UTBILDAD LÄRARE, i bland annat matematik, och arbetar idag med skolutveckling. Han har gått forskarutbildning vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och har studerat hur aspekter av innehållet kan varieras i undervisning, för att skapa möjligheter för eleverna att utveckla förståelse av platsvärde. Studien genomfördes med 20 elever i grundskolans årskurs 2 av en grupp lärare och en forskare. Resultatet presenteras i artikeln Betydelsen av att variera innehållsliga aspekter för yngre elevers lärande av platsvärde i Forskul volym 7, nr 3, 2019.

Läs forskningsartikeln här

Till podden Lärare & forskning på Spotify

Henrik Hansson är lärare i matematik, naturvetenskap samt idrott och hälsa. Han är även lärarfortbildare och skolutvecklare och licenciat i didaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping