20 april 2023 | Pressmeddelande

ResearchED Haninge 2023 – blir öppet för alla lärare

Den 6 maj arrangeras för åttonde gången konferensen researchED i Sverige och för sjätte gången i Haninge. Konferensen är en del i en internationell konferens och en mötesplats för forskare och lärare. Målet för konferensen är att minska gapet mellan forskare och lärare.

Lärarstiftelsen går för första gången in som delfinansiär i konferensen med fokus på att tillgängliggöra innehållet för landets alla lärare. Lärarstiftelsen kommer bland annat att stå för finansieringen av webbsändning.

– ResearchED har ett intressant och spännande koncept, där forskare och lärare möts i samtal om undervisningen och skolans utmaningar. Vi vill gärna att fler ska kunna ta del av konferensen och vill öppna upp den för alla som inte har möjlighet att delta på konferensen fysiskt, säger Malin Tufvesson, generalsekreterare Lärarstiftelsen.

– Det är verkligen jätteroligt att en sådan prestigefull organisation som Lärarstiftelsen vill stödja oss att kunna live-streama och därmed möjliggöra så att fler kan ta del av denna fantastiska dag, säger Eva Hartell, forskningsledare i Haninge och ambassadör för konferensen researchED i Skandinavien.

Konferensen som innefattar ett 50-tal talare och drygt 40 sessioner kommer nu att webbsändas från ett spår och lärare kommer kunna ta del av den både i realtid och i efterhand.

Kontaktpersoner:

Lärarstiftelsen: Malin Tufvesson
malin.tufvesson@lararstiftelsen.se

researchED: Eva Hartell, ambassadör researchED Skandinavien
eva.hartell@haninge.se

Om reseearchED

ResearchED är en internationell lärarledd gräsrotsorganisation som startades 2013. Målet med researchED är att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik inom utbildning. Forskare, lärare och beslutsfattare möts för en dag av informationsutbyte och diskussion.

Om Lärarstiftelsen

Lärarstiftelsen arbetar för att främja lärarnas professionsutveckling och pedagogisk forskning. Det gör vi genom att dela ut stipendier, stödja pedagogisk forskning och genom samarbeten med olika aktörer. Stiftelsen förvaltar tillgångarna från Sveriges Allmänna Folkskollärarförening.