Konsten att skriva en insändare – så kan skrivrespons och genrestruktur stödja vuxna andraspråkselever

Avsnitt 12, 2023

NÄR VUXNA ANDRASPRÅKSELEVER ska utveckla sitt skrivande på svenska är det lätt hänt att fokus i undervisningen hamnar på ”grammatiskt drillande och fokus på korrekt meningsbyggnad”, enligt forskaren Robert Walldén som tillsammans med Hanna Sandgaard-Ekdahl har undersökt vuxna andraspråkselevers arbete med skrivrespons och argumenterande texter. De är gäster i det här avsnittet och berättar bland annat att i stället för språklig korrekthet behöver elever som passerat SFI främst stöttas för att få de kommunikativa och funktionella aspekterna att fungera i sina texter.

Läs mer

I STUDIEN UNDERSÖKTES hur eleverna gav respons på varandras insändare om olika ämnen. En av slutsatserna är att interaktion med andra elever eller lärare är viktigt och att eleven får hjälp att förstå vilka funktioner texten bör innehålla. Stöttning att förstå vilka språkliga resurser – exempelvis vokabulär, modalitet och metaforer – som kan användas för att höja kvalitén på en insändare visade sig också ha betydelse.

HANNA SANDGAARD-EKDAHL är adjunkt och Robert Walldén är docent på Malmö universitet. Studien presenteras i artikeln ”Det fattas jättemycket” – genreteoretiska perspektiv på vuxna andraspråkselevers texter och responssamtal, Forskul 2022: 2, volym 10.

Läs forskningsartikeln här

Till podden Lärare & forskning på Spotify

Hanna Sandgaard-Ekdahl är adjunkt i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning och Robert Walldén är docent i svenska med didaktisk inriktning. Båda är vid Malmö universitet.