Så ökar vi förståelsen för bassystem och decimaltal

Avsnitt 3, 2023

ANNA STRIDFÄLT OCH MARIE BJÖRK har, tillsammans med Paul Stensland och Åsa Nikula, gjort en learning study där de lyckats få elever i årskurs 4 att bättre förstå decimaltal. Forskning visar nämligen att många elever inte förstår vad siffrorna till höger om ett decimaltecken betyder: att man exempelvis inte kan avgöra om 3,18 centimeter är längre eller kortare än 3,2 centimeter. Förstår man inte det så kan det vara svårt att utveckla kunskaperna i matematik.
I studien ”Tecken på teoretiskt tänkande om strukturer i bassystemet” har eleverna fått kunskap om att tiobassystemet, som vi dagligen använder, bara är ett av andra bassystem. Genom att öka förståelsen för hur ett bassystem fungerar så ökade också förståelsen av just tiobassystemet och decimaltal.
Läs mer

FORSKNINGEN VISAR att många elever inte förstår vad siffrorna till höger om ett decimaltecken betyder. Det händer exempelvis att elever uppfattar 2,17 som ett större tal än 2,4, vilket kan bero på att elever utgår från kunskapen att heltalet 17 är större än heltalet 4.

GRUNDSKOLLÄRARNA och forskarna Anna Stridfält och Marie Björk har gjort en så kallad learning study där de lyckats få elever i årskurs fyra att bättre förstå decimaltal.
– Vi såg att eleverna på lågstadiet hade problem att förstå övergången från 10-tal till 20-tal. De äldre eleverna, i årskurs åtta, hade jätteproblem med att säga om 2,12 centimeter är kortare än 2,3 centimeter för att de då jämför 12 med 3 och de vet ju att 12 är ett större tal, säger Marie Björk i poddavsnittet.

I STUDIEN fick eleverna veta mer om att tiobassystemet som vi dagligen använder bara är ett av andra bassystem.
– För att förstå 10-bas behöver du förstå andra baser. Det är nyckeln. Det ger en större förståelse. När det till exempel gäller klockan så är basen 60 för den går ju från minuter till timmar vid 60, säger Anna Stridfält.
– Vårt mål var en förståelse på en djupare nivå för strukturen i decimalsystemet. Vi vill att de ska förstå det systematiska – hur saker och ting hänger ihop, säger Marie Björk.

UTVECKLINGEN AV LEKTIONERNA gav resultat. Genom att skapa en ökad förståelse för bassystemet som ett generellt system skapades en ökad förståelse för tiobassystemet och decimaltal.
– Det vi såg i vår studie var att de svaga eleverna klev fram. De fick en bättre kunskapsutveckling när vi jämförde vår första och sista lektion i den här studien. Den här sortens undervisning kan ge eleverna högre resultat på problemlösningsuppgifter när de blir lite äldre, säger Marie Björk.

MEN TROTS POSITIVA RESULTAT under den här studien är det inte en självklarhet för lärare i matematik att blanda bassystem i undervisningen.
– Våra läroböcker, som vi jobbar i, är ju inte utformade på det här sättet. Där ska man lära sig tiobas. Det finns inte att man jobbar i baser på det här sättet som vi gjort. Men jag tror att det här skulle öka förståelsen för eleverna mycket mer, säger Anna Stridfält.

Läs hela artikeln i Forskul

Till podden Lärare & forskning på Spotify

Anna Stridfält arbetar som högstadielärare i matematik och NO. Marie Björk är fil. lic. i specialpedagogik och arbetar som specialpedagog och som lokal projektledare i ett forskningsprojekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Forskningsartikeln ”Tecken på teoretiskt tänkande om strukturer i bassystemet” i Forskul är även skriven av lärarna Paul Stensland och Åsa Nikula.