Att skriva förklarande texter på lågstadiet – läromedlens innehåll

Avsnitt 11, 2023

ATT KUNNA TA DEL AV EN MANUAL eller skriva en rapport eller argumenterande text är avgörande för att fungera i dagens samhälle och för framgång i skolan. Men vilka stöd finns det i läromedlen för de yngsta eleverna, i årskurs 1 till 3, för att skriva förklarande, resonerande eller argumenterande texter – så kallat diskursivt skrivande eller sakprosa? Jenny Magnusson, docent vid Södertörns högskola och tidigare gymnasielärare, har granskat ett tjugotal läromedel och presenterar resultatet i Forskul.

Läs mer

DET VISADE SIG ATT ungefär hälften av alla skrivuppgifter i de undersökta läromedlen var faktabaserade, beskrivande eller argumenterande. Men uppgifterna beskrivs väldigt olika.
– Det gör att det blir lite otydligt för de som ska lära sig – och det blir svårt för lärarna att prata om det för att de pratar om det på olika sätt”, säger Jenny som i det här avsnittet också berättar om fördelarna med att lyfta fram de typiska språkliga dragen för beskrivande, faktabaserade, resonerande och argumenterande texter.

JENNY MAGNUSSON ÄR DOCENT I SVENSKA  på Södertörns högskola. Hon är forskningsledare på lärarutbildningen. Studien presenteras i Forskul volym 7, nr 2, 2019 och artikeln heter ”Läroboken och det diskursiva skrivandet: genrer, textaktiviteter och medierande redskap i läromedel för årskurs 1 till 3”.

Läs forskningsartikeln här

Till podden Lärare & forskning på Spotify

Jenny Magnusson är docent i svenska på Södertörns högskola. Hon är forskningsledare på lärarutbildningen.