18 augusti 2021 | Eva-Lis Sirén

Välkomna till en ny höst!

Sakta smyger sommardagarna över i stråk av höst. Än stannar doften av svarta vinbärsbuskarna, synen av fjärilstsunamin i kungsmyntan och minnet av bästa sommarpraten kvar. Arbetet drar igång men i vilka former höstens mötesverksamhet, projekt och event kommer att kunna genomföras återstår ännu att se. Än lever vi med pandemin och effekterna.

Fast särskilt stilla har det dock inte varit inom Lärarstiftelsens verksamhet. Två skrivarkurser för lärare har genomförts i sommar på författarnas och fotografernas folkhögskola Biskops Arnö vid Mälaren. Coronaanpassade förstås. En kursvecka för ”kvarsittarna”, dvs stipendiaterna som antogs men inte kunde gå förra sommaren och en kurs för årets stipendiater. Dessutom har vi haft glädjen att ta emot gäststipendiater från de finlandssvenska folkskollärarnas stiftelse. Ett samarbete som verkligen gav mersmak!
Ett stort tack till erfarna och uppskattade kursledarna Anders Sundelin och Håkan Söderberg. Vilket driv och engagemang man möttes av vid besöken under skrivarveckorna. Och redan börjar stipendiaternas alster att publiceras och dyka upp här och där. Precis som syftet är – att lärares röster ska höras i större utsträckning. Du kommer att få närmare bekanta dig med stipendiaterna i artiklar på vår webb. Håll utkik!

Lärare skriver på Biskops Arnö.

I våras höll Lärarstiftelsen ett uppskattat riksdagsseminarium på inbjudan av både utbildnings- och kulturutskottet. Vi publicerade också en stor rapport om läget gällande ungdomars läsning . Trots en bred nedgång i läsandet över tid visade våra undersökningar på en uppgång under pandemin – vi läser helt enkelt mera i coronatider. Ett litet ljus i ett annars kompakt läsmörker. I augusti bekräftade även SVT Kulturnytt samma trend. Läs mera om det här

På Bokmässan i Göteborg i september kommer en programpunkt att vara just vår rapport Ett läsvänligt land. Där presenteras rapporten under temat Läs, läs, läs i samarbete med Läsrörelsen. Håll även här ögonen öppna!
En intressant rad av gästbloggare formerar sig just nu inför höstens bloggskrivande. Du kommer att möta röster som berättar om allt från att vara ny lärare till lärarutbildningen av idag och hur man använder musiken som ett instrument för integration. Plus mycket, mycket mera!

Välkomna allihop till en ny höst med Lärarstiftelsen!