8 september 2021 | Peter Habbe

Elever ska minnas det skolan vill lära dem!

På senare tid har minnet uppmärksammats i skolans värld. Det är verkligen på tiden eftersom skolans undervisning till syvende och sist har som mål att få elever att lära kunskaper, vilket innebär att eleverna ska minnas dem. Själv har jag mer än tjugo år bakom mig som lärare men det är endast de senaste fem åren som kunskaper om minnet fått konsekvenser för min egen undervisningsplanering. Startskottet för mitt intresse var 2016 i och med en klassrumssituation där jag skulle introducera kursen filosofi för en ekonomitrea. Jag hade haft dem i religionskunskap och ville ta reda på vad de kom ihåg från etikavsnittet i kursen. Min tanke var att kunna bygga vidare på deras kunskaper eftersom etik även är en del av kursen filosofi. Till min förskräckelse kom eleverna enbart ihåg ett enstaka empiriskt exempel – en berättelse om en person med anorexi och som förvägrades inträde till en simhall. Min tanke var att exemplet skulle illustrera och konkretisera de etiska teorierna jag verkligen ville att de skulle införliva. Men den centrala teoretiska kunskapen var som bortblåst. Idag vet jag att jag inte är ensam om den här erfarenheten, även om det är en klen tröst för mina tidigare elevers lärande. Anna Josephson, professor i neurovetenskap, har nämligen gjort samma erfarenhet på läkarutbildningen hos läkarstudenter efter den så kallade preklintentan. De kunskaper de uppvisade på tentan var i stort sett försvunnen tre år senare vid slutet av deras utbildning.

Under läsåret 2019/20 hade jag och mina kollegor på min nuvarande skola möjligheten att genomföra och utvärdera en undervisningsdesign baserad på en rad etablerade metoder som stärker elevers långtidsminne tack vare Lärarstiftelsens innovationspris. Utfallet överträffade till viss del våra förväntningar och vi har fortsatt att utveckla undervisningen utifrån dessa beprövade metoder. Det jag sörjer är att jag inte fick den här kunskapen under min lärarutbildning. Tänk så mycket tid och energi mina tidigare elever har lagt ner på mina lektioner och ändå har de enbart bevarat en bråkdel av den kunskap jag ville att de skulle införliva. Idag är kunskapen om hur vi får elever att minnas det vi vill lära dem evidensbaserad och väletablerad. Det finns en rad skrifter, sajter och broschyrer som presenterar den i ett lättfattligt format. Dock är jag inte så säker på att kunskapen är spridd bland lärare i samma utsträckning. Kanske kan detta blogginlägg utgöra ett litet bidrag till att sprida kunskap om undervisningsmetoder som gör att elever och studenter faktiskt minns det vi vill lära dem. Det förtjänar eleverna.

Till sist några nätbaserade tips till dig som ännu inte upptäckt denna guldgruva av metoder som leder till bättre lärande för våra elever:

Mitt nästa blogginlägg läser du här

Kort om skribenten

Peter är lärare på gymnasieskolan YBC i Nacka och är behörig i ämnena samhällskunskap, religionskunskap, filosofi och sociologi. Peter hade också förmånen att få Lärarstiftelsens stipendium Lärare skriver, vilket har resulterat i en digital bok om kunskap, lärande och undervisning.