Info

MATS ANDERSSON, LÄRARE I FRITIDSHEM:

En kurs som specifikt inriktar sig på skrivande kopplat till min yrkesroll – vilken chans att utvecklas i yrkesrollen!

Tid för reflektion och diskussion

Mats Andersson fick möjlighet att lyfta och dryfta de pedagogiska frågeställningarna under kursveckan på Biskops Arnö. Det var värdefullt och något som han saknar i sin vardag

Varför sökte du stipendiet Lärare skriver?
Jag har en förkärlek för tillfällen då man får möjlighet att utveckla sig själv. Genom att tillbringa en vecka på Biskops Arnö kunde jag släppa det invanda och rutinmässiga. När man skriver måste man reflektera över olika frågor och samtidigt kunna argumentera för det man tror på. Kursen blev också ett tillfälle att, tillsammans med andra, lyfta de pedagogiska frågeställningarna. Den typen av diskussioner som jag saknar i min vardag.

Vad vill du åstadkomma med ditt skrivande?
Det situationsstyrda lärandet i fritidshemmet behöver synliggöras. Ett alltför stort fokus på planerade aktiviteter medför att man missar det spontana lärandet, det som uppstår utanför planeringen. Risken är då att man inte ser att vissa elever kan, på egen hand, utveckla förmågan att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
Jag vill stärka fritidshemmets ställning genom att lyfta det oplanerade lärandet. Då blir fritidshemmets undervisande roll tydlig.

Vad utmärker en bra lärare?
En förutsättning för lärande är att man vågar utmana sig själv. Att våga göra fel. För den som har en svag självkänsla blir misslyckandet ett hot mot den egna självbilden. Risken är då att man begränsar sig till det man redan behärskar. För att våga ta steget vidare behöver man stöd från någon man känner sig trygg med. Genom starka relationer till eleverna lägger läraren grunden för att eleverna ska våga utmana sig själva på de områden som de faktiskt har behov av att utveckla.

Så tyckte stipendiaten:

ELEV: Mats Andersson
JOBBAR SOM: lärare i fritidshem
SKOLA: Hovsjöskolan, Södertälje
KURS: Lärare skriver, Biskops Arnö
TID: vecka 30, 2022
KURSBETYG:
BÄST: Den mycket kompetente kursledaren Anders Sundelin. Jag uppskattade även att vi kursdeltagare fick ge konstruktiv kritik på varandras texter.
SÄMST: Det finns inget jag skulle vilja ändra på i denna kurs.
DET TAR JAG MED MIG FRÅN KURSEN: Att ens text blir bättre när man stryker mycket av det man har skrivit.

Stipendiaten väljer:
Tjockbok Ljudbok
Fotbolls-EM Bok i hängmatta
Padel Paddla
Dataspel Brädspel
Streamad serie Podd
Tjockbok
Ljudbok
Fotbolls-VM
Bok i hängmattan
Padel
Paddla
Dataspel
Brädspel
Streamed serie
Podd

Vill du veta mer om stipendiet? Läs mer