Info

LINDA HARRITZ, HÖGSTADIELÄRARE:

Jag vill bidra till att elever inte ska behöva komma hem med knäckt självkänsla och en tro på att det är något fel på dem på grund av vårt svenska skolsystem.

Linda kämpar för varenda unge

Linda Harritz är dyslexiexpert, både hemma och i skolan. Hon vill belysa och skriva mer om elever med läs- och skrivsvårigheter. Det gör hon redan kontinuerligt under hashtaggen #Lindakämparförvarendaunge.

Varför sökte du stipendiet Lärare skriver och vad vill du åstadkomma med ditt skrivande?
Jag sökte stipendiet för att jag har så många berättelser inom mig. Både lärarerfarenheter som jag samlat på mig från mellanstadie- och högstadieelever. Jag har tjänstgjort på såväl friskola som mångkulturell kommunal skola och tagit tjänstledigt däremellan för att arbeta med utbildning inom andra sektorer. Men jag har också erfarenheten som förälder till ett barn med dyslexi och NpF, så kallad dyslexi+. Att som lärarförälder följa sina barns utmaningar i den svenska obligatoriska grundskolan är inte en lätt resa Det påverkar mig, både som lärare och Linda. Att ha kännedom om skollagen, barnkonventionen, specialpedagogik, digitaliseringens möjligheter och ändå se att mitt barns behov och förmåga inte alltid bemöts har stundtals varit påfrestande.
Jag vill bidra till att elever inte ska behöva komma hem med knäckt självkänsla och med en tro på att det är något fel på dem, på grund av vårt svenska skolsystem. Min hashtagg #Lindakämparförvarendaunge är tillägnad mina egna barn och alla elever med svårigheter som jag har mött i mina klassrum under resans gång.
Genom mitt skrivande vill jag påverka fler lärarkollegor till att tänka igenom vilket förhållningssätt de har gentemot elever med dyslexi+. Mina texter kan förhoppningsvis hjälpa dem att lägga en universell grund på sin undervisning för att möta så många elever som möjligt i klassrummet. Men jag vill även ge mina kollegor modet att säga till sin chef när de märker att särskilt stöd behövs för elever med dyslexi+. Skolpengar till elever med läs- och skrivproblematik måste öronmärkas, så att de får en likvärdig skola precis som de har rätt till och som deras klasskamrater får. Det vallöftet hoppas jag att våra politiker infriar.

Vad är så speciellt med läraryrket?
En legitimerad lärare har en bred ämneskompetens och kan möta elever där de är och leda dem framåt i deras ämnes- och kunskapsutveckling. Metodik, pedagogik och didaktik går hand i hand. För att bygga relationer med barn, ungdomar och hemmet behövs relationell kompetens som utmanas och utvecklas genom yrkeserfarenhet. En lärare har aldrig tråkigt, för varje arbetsdag bjuder på nya situationer och utmaningar som måste hanteras professionellt. Yrket erbjuder även frihet inom vissa ramar, men vägen att nå målen kan se annorlunda ut beroende på vilken elevgrupp läraren möter. Jag vill också lyfta möjligheten att vidareutbilda sig inom yrket för att kunna bidra till skolutvecklingen som till exempel kurser i ledarskap, specialpedagogik, digitaliseringsprocesser och fördjupningar inom skolämnen.

Vad utmärker en bra lärare?
En bra lärare ser elevernas olikheter som en tillgång och lägger upp sin undervisning utifrån gruppens behov och förmåga. En bra lärare kan säga nej och är påläst inom de avtal som finns för yrkesgruppen. En bra lärare vill alltid bli bättre på att möta elever med olika svårigheter för att ge dem en rättvis chans. Hen slutar inte att utvecklas som människa eller inom sina ämnen. En bra lärare kan erkänna att ett visst moment inte blev som det var tänkt och vågar ta hjälp, tänka om och prova på nytt. En bra lärare hjälper andra lärare att utveckla professionen.

Ditt bästa råd till nya lärare?
Våga säga nej. Du behöver inte vara en moder Teresa och försöka rädda världen. Lita på din magkänsla och glöm inte varför du utbildade dig till lärare. Att prioritera och sätta gränser gör dig inte till en sämre lärare, snarare tvärtom, för då kommer du att hålla ett helt yrkesliv. Det är inte fel att byta arbetsplats om du inte får den uppbackning, bemötande och utmaning som du behöver. Se det som en utvecklingsprocess med nya erfarenheter.

Så tyckte stipendiaten:

ELEV: Linda Harritz
JOBBAR SOM: lärare i engelska årskurs 4¬–6, digitaliseringspedagog
SKOLA: Centrumskolan i Dingle, västkusten
KURS: Lärare skriver, Biskops Arnö
TID: vecka 30, 2022
KURSBETYG:
BÄST: Anders handledning och kurskamraternas konkreta feedback på texterna.
SÄMST: Att kursen var så kort, men det kommer kanske en fortsättning?
DET TAR JAG MED MIG FRÅN KURSEN: Lärarnas engagemang, kunskap, utbyte och Anders ord ’Vad är syftet? Stryk! Omge dig med tid.

Stipendiaten väljer:
Tjockbok Ljudbok
Fotbolls-EM Bok i hängmatta
Padel Paddla
Dataspel Brädspel
Streamed serie Podd
Tjockbok
Ljudbok
Fotbolls-VM
Bok i hängmattan
Padel
Paddla
Dataspel
Brädspel
Streamed serie
Podd

Vill du veta mer om stipendiet? Läs mer