Info
JOHANNA LARSSON GULLANDER, FÖRSKOLLÄRARE:

Varje dag berättar jag för kollegor och andra vuxna om hur betydelsefull förskolan är för barnens utveckling och lärande. Stipendiet har förhoppningsvis hjälpt mig att uttrycka det ännu lite bättre.

Förskolan – där allting börjar

Grunden till det livslånga lärandet börjar i förskolan, där barn och pedagoger interagerar med varandra. Johanna Larsson Gullander vill berätta om vilka positiva effekter en välfungerande förskola kan ge.

Varför sökte du stipendiet Lärare skriver?
Jag såg annonsen och tänkte: det här är en ny utmaning som verkar jättespännande. Jag har ju alltid skrivit och vill fortsätta att utvecklas.

Vad vill du åstadkomma med ditt skrivande?
Det är dags att lärarnas röster hörs. Jag vill berätta och befästa förskolans plats och viktiga roll i skolsystemet. Det är i förskolan som allting börjar. Jag vill berätta om allt det positiva som är möjligt i en välfungerande förskola.

Vad är så speciellt med läraryrket? Läraryrket är mångfacetterat och innehåller så mycket, på gott och ont. Det är komplext och du förväntas ha kunskaper som sträcker långt utanför lärarutbildningens ram. Lärarna behöver också ta hjälp av flera professioner för att kunna göra ett riktigt bra jobb.

Vad utmärker en bra lärare?
En bra lärare läser av barnen, fångar och skapar tillfällen för lärande. Läraren ser potentialen, anpassar och utvecklar lärmiljön utifrån barngruppen. Framförhållning och god planering ger större utrymme för flexibilitet, vilket är avgörande när du arbetar med yngre barn.

Vilket är ditt bästa råd till nya lärare?
Skaffa dig en mentor som du litar på och som fungerar som bollplank.

Så tyckte stipendiaten:

NAMN: Johanna Larsson Gullander
JOBBAR SOM: montessori- och förskollärare för barn 3–5 år
FÖRSKOLA: Båstad Montessori
KURS: Lärare skriver, Biskops Arnö
TID: vecka 26, 2017
KURSBETYG:
BÄST: Att få tid att reflektera över mitt eget skrivande och samtidigt inspireras av andra.
SÄMST: Ojämn könsfördelning och att jag var den enda läraren som var verksam inom förskolan.
DET TAR JAG MED MIG FRÅN KURSEN: Att skriva haiku! Korta och koncisa texter, det gillar jag.

Stipendiaten väljer:
J.K. Rowling Lev Tolstoj
Sportlov Läslov
Bok i hängmattan Vansbrosimmet
Fidget spinner Rubicks kub
J.K. Rowling
Lev Tolstoj
Sportlov
Läslov
Bok i hängmattan
Vansbrosimmet
Fidget spinner
Rubicks kub

Vill du veta mer om stipendiet? Läs mer