Eva-Lis Sirén 5 november 2020

Fakta, fejk och icke-läsande pojkar

Om läsningens betydelse

En utmaning står glasklar framför oss – de icke-läsande pojkarna. För skillnaderna handlar också om kön och socioekonomi. Utan kunskap är man ett lätt rov för många som vill påverka. Demokratin hotas i alltför många fall av faktaförnekelse och brist på kunskap. Att nöja sig med att knäcka läskoden räcker inte idag.

Vad många inte vet är att svenska barn knäcker läskoden tidigt. De allra flesta barn kan i regel läsa som sjuåringar. Det är nästa steg på läsutvecklingsskalan som är det svåra. Att ta klivet in i lässlukaråldern och bli utvecklade läsare. Bli djupläsare, utveckla digitala lässtrategier, klara traditionell läsförståelse, sammanfatta, tolka och analysera. Kunna avläsa bilder och förstå vad de står för. Navigera i ett helt nytt landskap av multimodala texter där fast text, ljud, foton, rörliga bilder och rörlig text mixas och kräver ett helt annat läsande.

Vad betyder det här? Vem säger det här? Vad ska jag tro på? Är det här sant eller falskt?

Läsning är nyckeln till allt detta. Då är det allas vårt ansvar att vara läsande förebilder. Föräldrar, lärare, föreningsledare och många fler behöver visa att de läser och att de gillar det. Och kom ihåg att all läsning är bra!

Läs nästa inlägg här

Under läslovet och vecka 45 kommer Eva-Lis att även blogga på Sunnebloggen som startade 2009 i Sunne kommuns som det EU-finansierade projektet ”Genius Loci – platsens talang”. Läs mer