Om vikten av högläsning

Inlägg nr 3 av ordf Eva-Lis Sirén

Ens rötter är själva grunden och de går djupt. Det som växer, ges bördig jord och näring får ovärderligt bränsle på vägen. Att vattna och göda i det lilla barnets värld ger utdelning hela livet.

I mina tidigaste minnen dyker alltid berättelserna, sagorna och sångerna upp. Ur dem växte lusten att läsa, rim och ramsor, poesin och det egna skrivandet.

Kvällarna var sagornas och sångernas tid. Viktor Rydbergs Tomten och Evert Taubes Möte i monsunen fick jag lära mig utantill, alldeles utan att veta hur det egentligen gick till. Sen fortsatte vi med Fänrik Ståls sägner. Som sjuåring stod jag i Luciatåget på Församlingshemmets scen och läste Tomten. Utantill.

Idag inser vi den stora betydelsen av högläsning. Att låta barn möta texter de ännu inte kan läsa själva genom de vuxna. Språkets melodi satte sig djupt inom mig. Berättelserna och det inlevelsefulla läsandet blev språngbrädor in i böckernas värld. Som en av Sunne biblioteks allra flitigaste besökare bar jag hem en kasse böcker varje vecka. Det var bokslukandets tid men också bildningens. En upptäckt av världar bortanför de egna, nya vyer och inblick i andra människors uppfattningar.

Jag reste från Sunne ut i världen utan att behöva lämna platsen under läslampan.

Eva-Lis Sirén 28 oktober 2020

Läs nästa inlägg här

Under läslovet och vecka 45 kommer Eva-Lis att även blogga på Sunnebloggen som startade 2009 i Sunne kommuns som det EU-finansierade projektet ”Genius Loci – platsens talang”. Läs mer

Fler inlägg

i Lärarstiftelsens blogg hittar du här.