Den gamla goda tiden?

Inlägg nr 4 av ordf Eva-Lis Sirén

Lärarstiftelsen, som jag idag leder, har ett arv att vara stolta över. Många är folkskollärarna och lärarinnorna i min släkt, särskilt på min fars sida. De nöjde sig inte med att bara undervisa utan byggde rent bokstavligt upp Mellby skola och snickrade till och med skolbänkarna.

Lärarstiftelsen är Lärarförbundets historiska föregångare. Från början hette vi Sveriges Allmänna Folkskollärarförening och kämpade för en bättre skola. Framförallt EN gemensam skola för alla barn.

Inte förrän 1842 fick alla barn rätt att gå i skola. Bönder och arbetares barn fick gå i folkskolan som var en fattig- och katekesskola där rottingen ven bland färdiga frågor, svar och utantillrabblande. Högre samhällsklassers barn gick i läroverk och kunde gå vidare till universitet. För folkskolans barn var universitet och läroverk stängda. De ansågs bara behöva så pass mycket kunskap att de kunde gå vidare i sina föräldrars fotspår. Flickor läste förkortade kurser. Det hela kallades parallellskolesystemet.

Folkskolans grundande 1842 var i själva verket ett gigantiskt demokratiprojekt när kraven på kunskaper i samhället ökade. Nu behövdes kunnigare medborgare som dessutom kunde fungera demokratiskt. Skolplikt infördes 1882 för att motverka att barnen hölls hemma för arbete. Potatislovet, höstlovet eller som det numera kallas, läslovet, var ett tydligt uttryck för hur viktigt barnarbetet var. De här veckorna fick det vara slut på läsandet. Ut och plocka potatis, ungar!

Eva-Lis Sirén 29 oktober 2020

Läs nästa inlägg här

Under läslovet och vecka 45 kommer Eva-Lis att även blogga på Sunnebloggen som startade 2009 i Sunne kommuns som det EU-finansierade projektet ”Genius Loci – platsens talang”. Läs mer

Fler inlägg

i Lärarstiftelsens blogg hittar du här.