Eva-Lis Sirén 30 oktober 2020

En gemensam skola och vad som hände sen

Inlägg nr 5 av Eva-Lis Sirén

Sverige blev ett läsande folk som klarade industrialiseringen och urbaniseringen bättre än andra länder tack vare sina satsningar på utbildning.

När grundskolan infördes 1962 fick vi för första gången EN gemensam skola för ALLA barn. En lång politisk strid avgjordes efter en tolvårig försöksverksamhet. Skolsystemet byggdes ut och stora satsningar gjordes tex på speciallärare. Under 1980-talet låg svenska elevers resultat i toppklass i internationella jämförelser.

Jag började första klass 1961 och gick varje dag den långa vägen från Sunne kyrka till Skäggebergsskolan. Vi gick i samma skola allihop oavsett vilka våra föräldrar var. Oavsett om de var bilhandlare, bönder, präster, städerskor eller direktörer. Vi var sju år och genom utbildning låg vägen öppen för oss. Vi valde varken till eller från när det gällde skola. Alla skolor skulle vara bra skolor.

Troligen skulle sekelskiftets folkskollärare vända sig i sina gravar om de såg vad som hände med den sammanhållna skolan. Skillnaderna mellan skolor har ökat och klyftorna har vidgats än en gång. Skolsegregationen är idag ett faktum. Vad var det egentligen som hände?

Läs nästa inlägg här

Under läslovet och vecka 45 kommer Eva-Lis att även blogga på Sunnebloggen som startade 2009 i Sunne kommuns som det EU-finansierade projektet ”Genius Loci – platsens talang”. Läs mer