Magra grisar och andra dumheter

Inlägg nr 6 av Eva-Lis Sirén

Ja, mycket har hänt på vägen som påverkat. Skolpeng, konkurrerens om elever och ekonomiska kriser är några exempel. Och 1990-talets fria skolval. Det handlade i själva verket om två val. Rätten att välja en annan kommunal skola än den närmsta eller att kunna välja en fristående skola. Men nu började skolorna tävla om eleverna.

Jag och mina skolkamrater gick i den närmaste skolan och de låg alla på andra sidan bron.

I kombination med boendesegregationen har det fria skolvalet lett till en alltmer uppdelad skola. Sverige har idag i princip samma utmaningar som vi hade en gång. Vill vi ha en likvärdig skola för alla barn krävs helt andra satsningar och framförallt politisk enighet – i Sverige såväl som i Sunne.

När det gäller skådespelet med kraftfulla, politiska slag i luften har mitt svar ofta blivit: Grisen blir ju inte tjockare för att vi väger den oftare. Apropå politisk mäthysteri utan åtföljande resurser för att sätta in för hjälp och stöd…

Eva-Lis Sirén 2 november 2020

Läs nästa inlägg här

Under läslovet och vecka 45 kommer Eva-Lis att även blogga på Sunnebloggen som startade 2009 i Sunne kommuns som det EU-finansierade projektet ”Genius Loci – platsens talang”. Läs mer

Fler inlägg

i Lärarstiftelsens blogg hittar du här.