30 april 2021 | Anders Sundelin

Tips till skrivare

Sista och avslutande tipset från Anders Sundelin. I sommar blir det dock på riktigt när han håller kursen Lärare skriver vecka 30 på Biskops Arnö.

Skriv om.
Datorerna har revolutionerat våra liv, dock medfört sämre texter. Man behöver nämligen inte skriva om. Man kan lappa och laga, ta bort och flytta runt och klistra in. Texten lever till sist sitt eget liv, lösgjord från skribenten som förlorat greppet, det nödvändiga herraväldet över sin skapelse.
Texter måste omarbetas. Den möjligheten skiljer skribenten från skådespelaren på scenen. Med omarbetning menar jag att man skriver ut texten på papper, läser den högt för sig själv medan man bearbetar den med penna i hand – ersätter ett ord med ett annat, stryker en mening, stryker två, tre, hittar en annan ordning, kanske en ny början; otaliga är möjligheterna till förbättring – och så startar man om i ett nytt dokument, från början till slut. Det där kan göras en gång, två gånger, tre eller fyra. För varje gång blir texten bättre, också – hör och häpna – kortare. Den rent fysiska ansträngningen att skriva skärper mitt kritiska sinne, min självkritik, får en att förstå att det som är jobbigt att skriva kanske, kanske också är jobbigt att läsa. Här finns något att stryka.

Anders Sundelin