23 mars 2021 | Eva-Lis Sirén

Om guldgruvor och sinande läslust

Visste du att det finns en verklig guldgruva för den som vill veta mer om skolan? Ett alldeles unikt samarbetsprojekt mellan Lärarstiftelsen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund? Ja, jag talar förstås om sajten Lärarnas Historia som nu nylanseras.

Här finns allt om skolan samlat. Det är bara att djupdyka i fakta från 1800-talet och framåt. Om pekpinnar, pedagogik och paddor. Om förskola, forskning och förstelärare. Om alla tiders skola, lärare och skolformer.

Och det är en stolt historia som vi möter. Om lärarnas kamp för en likvärdig skola, för högkvalitativ läsning och skolan som en plats där alla barn kan mötas oavsett vilka föräldrarna är. Om den för demokratin så viktiga rätten till utbildning.

Sajten är särskilt populär bland lärare som söker material till sin undervisning, bland lärarstuderanden och forskare.
Och nog har vi goda skäl att påminna oss att kampen för en likvärdig skola knappast är vunnen. Skolsegregationen ökar och när det gäller den viktiga läsningen kommer djupt oroande signaler. Detta i en tid när källkritiska ögon och förmåga att skilja sant från falsk är viktigare än någonsin.

Varje år runt den 2 april, Internationella barnboksdagen, påminner vi om vikten av läsning men också om att bli utvecklade läsare. Undersökning på undersökning visar hur barn och unga läser allt mindre. Framförallt är en sak särskilt allvarlig-svaret på frågan om du gillar att läsa. ”Nej, jag läser för att jag måste.”

Svenska barn kan i regel läsa när de börjar skolan och de knäcker tidigt läskoden. Det är nästa steg som är den stora utmaningen. Att bli utvecklade läsare, djupläsare och digitala läsare. Och det går inte utan läslust. Och det går sannerligen inte utan vi vuxna är läsande förebilder.
Vi samlade lärare, forskare och läsfrämjare i ett seminarium som Riksdagen Utbildningsutskotts och Kulturutskotts ordföranden bjöd in till. Och det blev precis så kunskapande, utmanande och intressant som vi i Lärarstiftelsen och Lärarförbundet hade önskat.

Vi fortsätter helt enkelt vår viktiga roll i en stolt historia. Att vara blåslampor på politiker och aktörer i utmaningen att öka läslusten och läsningen i Sverige.

Du hittar lärarnas nya historia på: lararnashistoria.se

Läs mer om riksdagsseminariet här