7 december 2020 | Ann-Charlotte Eriksson

Lärarnas förtroende

Om den gemensamma idén skall kunna förverkligas behöver både den enskilda läraren och hela lärarkåren ha elevens och samhällets förtroende. En viktig fråga blir då hur ska detta förtroende byggas? Jo, förtroende skapas i relationer.

På det personliga planet handlar det om att i relation till andra visa
• Trovärdighet – Att stå för och göra det som man har lovat
• Acceptans – Att få alla att känna sig inkluderade
• Öppenhet – Att inte dölja viktiga förhållanden
• Konsekvens – Att visa att det finns en linje i det man gör som görs

I dagligt tal kallar vi det för lärares yrkesetik.

Inom lärarkåren bygger vi detta förtroende genom vår lärarorganisations företrädare. I dagligt tal säger vi t o m att medlemmarnas valda företrädare är förtroendevalda. De ger en stark röst för idén och arbetar för hur idén kan uppnås med ett utåtriktat budskap till politiker, beslutsfattare och allmänhet. De företräder och synliggör. De påverkar utåt på den offentliga arenan och skapar nytta inåt för lärarna – medlemmarna. De påverkar inte genom att sätta upp stenar 😊

Det innebär i praktiken att alla lärare bidrar till lärarnas förtroende genom sitt eget agerande, genom att bli medlem och välja företrädare, ombud och ledare. Vi kan nog alla bli lite bättre på att tacka dem som tar på sig att vara ombud. Så tacka ditt ombud för lärarna! Då visar du dem att de har ditt förtroende!

Läs nästa inlägg här