10 december 2020 | Ann-Charlotte Eriksson

Engagemang

Jag vill engagera mig för att förverkliga lärarorganisationens idé!

Vem vill bli företrädare/ombud/ledare för lärarorganisationen med sin idé på våra arbetsplatser? Frågan ligger där och skaver lite ändå.

Först och främst behöver alla lärare visa sitt eget engagemang för idén genom att vara medlem. Har du kollegor som inte är medlemmar. bidrar du genom att hjälpa dem att bli medlemmar. Ju fler vi är, desto starkare blir vi – Sveriges lärare tillsammans.

Vi är nog många som känner igen oss i att när det är dags för medlemsmöte och val av företrädare är det inte direkt kö till uppdraget. Kan det bero på att man inte ställer frågan om vilken grund för engagemang som aktiverar dig eller mig. Att vi inte vet om vi kan få vår grund för engagemang tillgodosedd i ett uppdrag?

Det finns många olika grunder för engagemang. De viktigaste brukar beskrivas som
• Att jag gör något meningsfullt
• Att jag gör något tillsammans med andra
• Att det gör skillnad/ger resultat
• Att jag behövs
• Att jag lär mig nytt

Vilka är dina grunder för engagemang? Jag är övertygad om att lärarna i Vekerum drevs av flera olika grunder, liksom du och jag sannolikt gör. Men jag är lika övertygad om att alla grunder för engagemang kan tillgodoses både i läraryrket och genom ett uppdrag för en lärarorganisation. Det är så givande. Dagens företrädare sätter inte upp stenar utan visar sitt engagemang till exempel i en blogg som denna 😊 Så säg ja nästa gång det skall väljas till uppdrag!

Läs nästa inlägg här