11 maj 2021 | Fredrik Sandström

En skola ska bada i litteratur

Fredrik Sandström, lärare i svenska och styrelseledamot i Lärarstiftelsen bloggar här under de kommande två veckorna.

Som lärare är man i stor utsträckning beroende av de böcker och läromedel som finns på skolan. På min skola har vi ett 20-tal klassuppsättningar av romaner. Svensklärarna har av tradition lagt medel på litteratur som möjliggör gemensam läsning och delade upplevelser – ett arv som vi har försökt vårda. Vi har kvar många av de antologier som köptes in under 70- och 80-talen. Samlingarna gör att vi har hundratals noveller att välja på. Vid sidan av dessa finns textutdrag, artiklar och reportage i drivor, samt digitala resurser som radioteatrar, inlästa noveller, novellfilmer, dokumentärer och kortfilmer. Klassiska författare som William Shakespeare, Selma Lagerlöf, John Steinbeck, William Golding, Anne Frank, Stig Dagerman och Tove Jansson trängs i hyllorna med modernare författare som Ray Bradbury, Stephen King, Maria Gripe, Jacqueline Woodson, Ali Benjamin, Annika Thor, Jonas Karlsson och Ann-Helén Laestadius.

På andra skolor där personalomsättningen är hög, medlen begränsade och traditioner knappt hinner skapas ser tillgången till läromedel, böcker och texter helt annorlunda ut. Där är tillgången summan av vad varje enskild lärare, här och nu, lyckas skrapa ihop. Dessa lärare har bara en bråkdel av vad jag har tillgång till. Jag har varit i många nybyggda skolor där det ekar tomt på bibliotekens hyllor, om det ens finns ett bibliotek. På vissa skolor finns några böcker uppställda på kantlister i korridorerna eller i en boksnurra undangömd i uppehållsrummet. Hur ska man kunna ha ett levande och intellektuellt samtal om litteratur på en sådan skola?

Att ge alla elever tillgång till böcker är ytterst en demokratifråga. Det är en viktig förutsättning för att skapa en likvärdig skola. För att skolan och lärare ska kunna ge alla Sveriges elever en möjlighet att bli läsare och upptäcka både mening och lust att läsa måste alla skolor bada i litteratur. Hur ska vi annars bli ett läsande folk?