21 april 2021 | Anders Sundelin

Tips från Anders Sundelin

Andra tipset från Anders Sundelin, författare och journalist och lärare på Lärarstiftelsens skrivarkurs för Lärare skriver.

Börja aldrig med vädret.
Det var Elmore Leonards första budord gällande skrivkonsten. (Han skrev utomordentligt välskrivna deckare.) Jag brukar tillägga: Börja aldrig med en självklarhet, det vill säga meningar i stil med: ”I torsdags var det ett år sedan WHO deklarerade att Covid-19 är en pandemi.” Eller: ”Ett samhälle är inte summan av en mängd kroppar.” Man kan i stället börja med ”Jag begår inte det vanliga felet att jag bedömer andra efter mig själv.” Eller: ”Ingen går fri från att säga dumheter.” De två första fanns i år på kultursidan i en av våra större dagstidningar, de två sista skrev Montaigne för snart femhundra år sedan.
Man kan börja med en person: ”Det var en glad och munter pannkaksbagare.” Man kan börja med en tidpunkt: ”Klockan var ungefär elva på förmiddan.” Man kan börja med person plus tidpunkt: ”Clifton Pollard var ganska säker på att han skulle få arbeta på söndagen.” Man kan börja med sig själv: ”Jag gråter sällan över en dikt.” Man kan börja med en plats: ”I hörnet av Västmannagatan och Karlbergsvägen stod ett gammalt hus.” Man kan börja osäkert: ”Jag vet inte vad jag ska berätta …” Man kan börja säkert: ”Inget begär är naturligare än begäret efter kunskaper.” Man kan börja med att skapa förväntan: ”Nu gällde det att hitta ett exempel på predikatsfyllnad.” Man kan börja med en mystifikation: ”Mittpunkten sviktade.” Man kan börja med en sammanfattning: ”Detta är en mardröm.” (Exemplen hämtade ur essäer och reportage av olika författare.)
Väsentligast är att väcka läsarens lust att läsa vidare.