Att utveckla någon annans text – om textuniversum i undervisningen

Avsnitt 17, 2024

ATT LÅTA ELEVER FÖRFLYTTA EN KARAKTÄR, som exempelvis Nalle Puh, till en egen filmtolkning, teaterpjäs eller ett spel – inom ett så kallat textuniversum – kan utveckla kritiskt tänkande, kreativitet, engagemang, berättarförmåga och samarbetsförmåga. Läraren Janina Skeppström och forskaren Björn Kindenberg berättar i det här avsnittet av Lärare & Forskning om ett planeringsverktyg för undervisning med textuniversum.
– Eleverna måste förstå hur en berättelse är uppbyggd och kunna tolka och omtolka när de gör sina egna representationer, berättar Janina Skeppström, lärare i grundskolan som tillsammans med bland andra Björn Kindenberg, lektor i grundskolan och doktorand vid Stockholms universitet, har forskat om textuniversum och tagit fram en didaktisk modell som kan hjälpa lärare i utformningen av undervisningen.
Läs mer

– Eleverna samarbetar och samspelar med varandra, och förhandlar om handlingen till exempel i en film. De är väldigt kreativa samtidigt som de imiterar och visar att de har förstått det här textuniversumet som vi har arbetat med, berättar Janina Skeppström i det här avsnittet av Lärare & Forskning som handlar om forskningen om textuniversum, som kallas transmedial worlds på engelska.

UTVECKLINGEN INOM TEXTUNIVERSUM har gått mycket snabbt under de senaste åren och forskarna och lärarna som deltog i forskningsprojektet ”Skönlitterära textuniversum” vill både fånga upp möjligheterna i litteraturundervisningen, men också få elever att upptäcka den ursprungliga berättelsen i en bok, den så kallade kärntexten.
Den didaktiska modellen som forskarna och lärarna har utarbetat beskriver de som ett planeringsverktyg för lärare som kan användas för några veckors arbete kring en kärntext.

– När man vill sätta igång med ett textuniversum-baserat arbete så har vi försökt rama in fyra saker att tänka på: verktyg, interaktion, kunskap om kärntexten och berättandekompetensen. Det är ju sådant som man vill utveckla hos eleverna”, säger Björn.

FORSKNINGEN OCH DEN DIDAKTISKA MODELLEN presenteras i artikeln ”Textuniversumkompetens hos yngre elever” i tidskriften Forskning om undervisning och lärande volym 12, nr 1, 2024. Även Anna-Maija Norberg, tidigare lärare i svenska och svenska som andraspråk och i dag nätverksledare inom Stockholm Teaching & Learning Studies, samt Anna Rosenberg, grundskollärare och speciallärare, har deltagit i projektet.

Läs forskningsartikeln här

Till podden Lärare & forskning på Spotify

Björn Kindenberg är lektor i grundskola och verksam vid STLS. Janina Skeppström är lärare i grundskolan sedan flera år och deltar i STLS projekt om elevers tolkning av skönlitteratur.