30 november 2020 | Ann-Charlotte Eriksson

Att tillsammans påverka framtiden

Ensam är det svårt att förverkliga sin idé. Tillsammans kan vi däremot förflytta berg. Jag vet inte om det var tanken hos de lärare som bildade Sveriges första folkskollärarförening på ett litet berg i Vekerum i Blekinge 1838. Senare sattes stenar upp för att föreviga bildandet. En sten för varje lärare som var med. Det var väl dåtidens sociala media 😊. Vekerum är ett litet berg som Lärarstiftelsen äger för att bevara minnet och som du gärna får besöka.

Jag är övertygad om att de som bildade föreningen såg vikten av att tillsammans bidra till och påverka framtiden utifrån idén att alla elever ska få den bästa utbildningen i skolan med god pedagogik samt att lärarna då behöver få rimliga arbetsförhållanden.
Jag tror att de bar på en kollektiv sinnesstämning om att framtiden kan skapas. Fint!

Detta är fortfarande viktigt för Sveriges lärare. Tillsammans kan vi bidra till förändring och idén om vad vi vill är i grunden densamma. Samhället, skolan och terminologin för vad vi vill åstadkomma har utvecklats. Idag talar vi om likvärdig skola, läraryrkets professionalisering, högre lön, minskad arbetsbelastning, om att finnas där som stöd om något händer den enskilda läraren osv.

Lärarstiftelsen bildades 1967. Uppdraget var att förvalta tillgångarna från Sveriges allmänna folkskollärareförening, som i sin tur bildades 1880 av olika folkskollärarföreningar.
Under åren har många lärarföreningar startat och många har gått samman och bildat Lärarförbundet. De har insett att tillsammans kan man påverka mer. Sveriges allmänna folkskollärarförening var en av dem. Det är och har varit viktigt att vara många lärare, medlemmar, för att bidra till idéns förverkligande. Sveriges lärare är tillsammans en stark kraft.