22 januari 2021 | Maria Rönn

Är alla experter på skola?

Vi har alla gått i skolan och har därmed vår egen bild av vad skolan är bra och mindre bra på, vad som kännetecknar bra lärare, vad som är värdefullt innehåll i skolan och vad som inte behövs. Dessa bilder av den egna skolgången är många gånger skarpa och levande, trots att de utspelade sig för ett antal år sedan. Det är kanske inte heller så konstigt, då vi är så formbara just under vår skoltid. Inget fel med det. Men problem uppstår när de subjektiva minnena av gårdagens skola används som exempel, svart på vitt, på vad som behövs i dagens skola, och vad som de facto är bra undervisning och bra skola, alldeles oavsett om det stämmer med vad forskningen visar.

Det finns mycket forskningsbaserad kunskap om skola, undervisning, lärande och skolutveckling, men som alltför sällan lyfts i den utbildningspolitiska debatten. Tänk om skolforskningen fick ta mycket större plats i den allmänna debatten om skolan. Tänk om forskningsresultat i högre grad skulle ligga till grund för de utbildningspolitiska besluten. Tänk om kunniga forskare hördes mer i debatten? Om så vore fallet tror jag att vi skulle ha en helt annan skolpolitisk situation och debatt. Det skulle vara till såväl lärares som elevers fördel. Kanske behövs någon form av kanal för detta. Kanske rentav en tankesmedja som driver på för evidensbaserad forskningspolitik?