Podd: Lärare och Forskning2024-05-14T11:57:16+02:00

Podd: Lärare & Forskning

Lärare & Forskning – en podd om lärarnas undervisningsutveckling. Vi lyfter fram forskning som görs av och med lärare, för lärare och som fördjupar olika aspekter av undervisningen och elevernas lärande. Podden görs av Lärarstiftelsen i samarbete med Sveriges Lärare och det kommer ett nytt avsnitt den femtonde varje månad. Podden leds av Johan Boström som är redaktör och har erfarenhet från flera stora nyhetsredaktioner. Om du vill fördjupa dig i de ämnen som presenteras i podden hittar du forskarnas artiklar i sin helhet på forskul.se

Lärande och lek i förskolan – om lekresponsiv undervisning

Lärande och lek i förskolan – om lekresponsiv undervisning

Avsnitt 16, 2024

LEK OCH UNDERVISNING kan organiseras på olika sätt i förskolan. I det här avsnittet av Lärare & forskning berättar Cecilia Wallerstedt, professor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet, om hur lek och undervisning kan integreras och genomföras gemensamt av förskollärare och barn samtidigt som barnens handlingsutrymme främjas: så kallad lekresponsiv undervisning.

Läs mer

– Undervisning behöver inte vara något som är separerat från leken – att först har vi undervisning och sen går vi och leker. Om man har en gemenskap med barn och vuxna i leken så kan undervisningsaktiviteter skapas i respons på saker som uppkommer i leken, säger Cecilia Wallerstedt.

 Ett exempel på lekresponsiv undervisning är att läraren tar en roll och skapar en berättelse tillsammans med barnen. Läraren kan beskriva förutsättningarna och fråga ”vad händer nu?”. Berättelsen som skapas när barnen bjuds in kan leda till nya faktakunskaper och att barnen sätter sig in i andras perspektiv.

SAMTIDIGT SOM LÄRAREN KOORDINERAR ihop de olika barnen så att det blir en gemensam lek och aktivitet är det viktigt att de deltagande barnen upplever att de har ett handlingsutrymme, som också kallas agens eller agency.
– För att ha en valmöjlighet så måste man kunna distansera sig från den omedelbara situationen, säger Cecilia och menar att barnet i den koordinerade leken måste uppleva att det har ett val att göra si eller så.

– Det är faktiskt kopplat till lärande. Att man lär sig att man kan se det på det eller det sättet. Det är avgörande för att man har agens.”
Hur ska relationen mellan undervisning och barnens handlingsutrymme i leken se ut för att integrationen ska bli optimal? Vilken är förskollärarens roll och hur bör samspelet mellan barn och lärare se ut? Och hur ska barnet få möjlighet att agera självständigt och uppleva att det har inflytande och handlingsutrymme? Det berättar Cecilia om i det här avsnittet!

CECILIA WALLERSTEDT HAR, TILLSAMMANS MED NIKLAS PRAMLING, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, varit gästredaktörer till ett temanummer om lekresponsiv undervisning, Forskul volym 7, nr 1, 2019. Hon är i det numret medförfattare till två artiklar: Barns ”agency” i lekresponsiv undervisning av Pernilla Lagerlöf, Cecilia Wallerstedt och Anne Kultti samt Lekresponsiv undervisning – ett undervisningsbegrepp och en didaktik för förskolan av Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt.

Intervjun utgår från artiklarna Barns ”agency” i lekresponsiv undervisning av Pernilla Lagerlöf, Cecilia Wallerstedt och Anne Kultti samt Lekresponsiv undervisning – ett undervisningsbegrepp och en didaktik för förskolan av Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt. Båda i Forskul.

Till podden Lärare & forskning på Spotify

Cecilia Wallerstedt är professor i pedagogik verksam vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, och inom Linnécentret för forskning om lärande och medier. Tidigare har hon arbetat som lärare på gymnasiet i musik och matematik.

Flera poddavsnitt

Till toppen