3 mars 2021 | Per Hellström

Skolbibliotek och prioriteringar

För några veckor sedan kom utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” (SOU 2021:3) som bland annat föreslår bemannade skolbibliotek och/eller samarbetsavtal med annan skola eller folkbibliotek. Utredningen har återigen satt fart på debatten om vad ett skolbibliotek egentligen är, om skolbibliotek egentligen behövs, vad ett skolbibliotek ska innehålla, hur man ska se på läsning i en alltmer digitaliserad värld. Spännande diskussioner som på intet sätt är nya även om perspektiven skiftat.

På den skola där jag fick min första tjänst tillhörde det ”traditionen” att senast anställde lärare också skulle vara skolbibliotekarie. Anledningen var förmodligen att uppgiften inte ansågs attraktiv och för dåligt ersatt. Om jag minns rätt fick man en timma i nedsättning av undervisningstiden. Till mina kollegers stora förvåning tyckte jag att det var en ynnest att få ansvaret för vår skolas bibliotek. Jag älskade läsning och böcker, och i motsats till mina kolleger, gjorde det mig inget att lägga lite tid på att gallra böcker, göra nyinköp, sköta om lånesystemet. Eleverna lånade böcker, läste mycket, uppskattade nyinköpen. Det var innan de stora kommunala nedskärningarna och vi hade möjlighet att köpa in en hel del god litteratur. Vi hade t o m råd att köpa biblioteksbundna böcker som höll hur länge som helst. Jag gick in för uppgiften med lust och energi.

När den kommunala ekonomin blev sämre gick det också ut över skolbiblioteken. Anslagen minskade betydligt, det fysiska biblioteksrummet behövdes till andra aktiviteter. Böckerna hivades in i förråd och klassrum. Skolbibliotekarien bytte namn till lärarbibliotekarie i och med att dåvarande DIK (bibliotekariernas fackliga organisation) hårt drev kravet på att utbildade bibliotekarier skulle ha ansvaret för skolbiblioteken. För några år sedan ändrades skollagen så att alla skolor var tvungna att ha ett skolbibliotek och nu föreslås alltså bemanning. Är det en sak som kommer att prioriteras av huvudmännen? Kanske borde man först svara på frågan vad ett skolbibliotek år 2021 egentligen är.