1 mars 2021 | Per Hellström

Har vi råd att ge eleverna kultur?

Per Hellström är styrelseledamot i Lärarstiftelsen kommer att skriva i Lärarstiftelsens blogg under de kommande två veckorna.

Det hänger ett fint inramat foto över mitt skrivbord. Fotot visar avgångsklassen vid Linköpings seminarium läsåret 1886-1887. Prydliga och stolta unga herrar och stränga seminarielärare övervakade av den allvarlige rektorn.

Vilka var de här pojkarna/unga herrarna på väg ut i livet för tjänstgöring i små folkskolor över hela landet? Ofta kom de från enkla förhållanden, hade visat läshuvud, stöttades inte sällan av hemortens prästerskap. De gavs en chans till studier men givetvis inte på universitetsnivå. Folkskollärarna skulle bli generalister, ansågs inte behöva ha några djupa ämneskunskaper och kopplingen till akademien kom inte förrän på 1970-talet.

Kanske var det så att småskolans och folkskolans barn behövde lärare som kunde lite av varje. Den stora majoriteten av barnen skulle inte gå mer än sex år i skolan, oavsett begåvning och vilja till fortsatta studier. Studerar man den tidens läroböcker noterar man att lärandet var mycket översiktligt. Att lära barnen att läsa, skriva och räkna tog stor del av lärotiden, kristendomskunskapen skulle ha sin tid och att på den återstående tiden fördjupa sig i övriga ämnen var inte möjligt.

Många av folkskollärarna och småskollärarna förstod att det utbildningsutbud de kunde erbjuda inte skulle räcka i ett samhälle som krävde rättigheter och ökad jämlikhet. De började genom sin fackliga organisation och genom politisk aktivering att kämpa för ökade utbildningsmöjligheter. Vår stiftelses föregångare, Sveriges allmänna folkskollärarförening, blev en bas för påverkan och debatt men också för praktiskt arbete med att skapa läromedel för folkskolans elever. Inte minst genom utgivningen av Barnbiblioteket Saga som startade 1899 med intentionen att ge folkskoleeleverna möjlighet att möta den goda litteraturen. Barnbiblioteket Saga blev en enorm succé och kanske en av de viktigaste kultursatsningarna i den svenska skolan.

Idag är både utbildningsutbudet och kulturutbudet stort men hur mycket kultur har vi råd att ge eleverna idag?