15 december 2020 | Inger Eriksson

ForskUL och den praktikutvecklande forskningen

Professor Inger Eriksson, vår nytillträdda redaktör på tidningen ForskUL gästar Lärarstiftelsens blogg fram till jul.

Vad tänker du på när du hör ord som praktikutvecklande forskning, skola på vetenskaplig grund och kollegialt lärande? Jag tänker i alla fall på att vi i vår tradition ännu i stor utsträckning ser lärare som kunskapskonsumenter och de som behöver läras, lyftas och utvecklas. Men är det verkligen i första hand lärarna som behöver “åtgärdas” – är det inte undervisningen och därmed förutsättningarna för elevernas lärande och utveckling som behöver lyftas och utvecklas?

Ett arbete som enligt mig förutsätter att lärare kan medverka i arbetet med att ta fram sådana kunskaper som främjar undervisningsutveckling. I mitt arbete som nytillträdd redaktör för tidskriften ForskUL har jag förmånen att ta emot mängder med artiklar. I relation till olika kunskapsområden och skolformer har dessa potential att bidra med relevanta kunskaper som kan användas av lärare i deras strävan att utveckla undervisningen. I många av dessa bidrag rapporteras resultat från lärardrivna forskningsprojekt.

Personligen har jag ett brinnande intresse för att elever i alla åldrar ska erbjudas reella förutsättningar att bli kunniga, att uppleva att olika kunskapsområden är intressanta och att skolan är till för dem. Här har vi ännu mycket att göra och jag hoppas att ForskUL kan utgöra ett redskap i detta!

Läs ForskUL här

Läs nästa blogginlägg här

Intervju med:

NAMN: Magnus Ekwall
GÖR: Enhetschef Kulturskolan Malmö
AKTUELL MED: har fått Lärarstiftelsens Alice Tegnérstipendium på 20 000 kr

Magnus bästa tips:
  • Ha lagom ambitionsnivå när det gäller val av låtar, rörelser och logistik. Ställ krav att alla ska kunna göra sitt bästa.
  • Börja i mindre skala och låt ”Tvåornas kör” växa och utvecklas över tid.
  • Ha roligt! Det är roligt att sjunga och mötas. Det tycker både vuxna och barn.
  • Känna igen klassiska svenska sånger, visor och ramsor.
  • Lyssna på körens egna youtube-kanal