Julhälsning från Eva-Lis Sirén

EN JULHÄLSNING från ordf Eva-Lis Sirén. En dag kommer vi att kunna berätta för varandra om det här märkliga året. Hur vi saknade och hjälpte varandra, hittade nya sätt att umgås och blev åskådare till hur olika förhållningssätt individer och länder kan uppvisa inför en pandemi som också blev politik. Medan världen väntar på sitt vaccin.

Julhälsning från Eva-Lis Sirén2021-01-11T11:17:04+01:00

Den gamla goda tiden?

DEN GAMLA GODA TIDEN? Lärarstiftelsen har ett arv att vara stolta över. Många är folkskollärarna och lärarinnorna i min släkt, särskilt på min fars sida. De nöjde sig inte med att bara undervisa utan byggde rent bokstavligt upp Mellby skola och snickrade till och med skolbänkarna.

Den gamla goda tiden?2020-12-14T14:35:26+01:00

Om vikten av högläsning

ENS RÖTTER ÄR SJÄLVA GRUNDEN och de går djupt. Det som växer, ges bördig jord och näring får ovärderligt bränsle på vägen. Att vattna och göda i det lilla barnets värld ger utdelning hela livet. I mina tidigaste minnen dyker alltid berättelserna, sagorna och sångerna upp. Ur dem växte lusten att läsa, rim och ramsor, poesin och det egna skrivandet.

Om vikten av högläsning2020-12-14T14:35:41+01:00
Till toppen