Nils Kreuger

KORNA MJÖLKAS

”Korna mjölkas” var ett beställningsverk för en skolplansch som Nils Kreuger målade 1912. Sveriges allmänna folkskollärarförening var beställaren och föreningens ordförande Alfred Dalin gav Kreuger tydliga riktlinjer: ”Åt huvudfigurerna ägnas största omsorg i ställning och utförande, så att lärjungarna måtte få största möjliga kunskap om djurets utseende och karaktär.” Begränsad konstnärlig frihet alltså, till fördel för det verklighetstrogna måleriet.Syftet var att skildra vanliga barns vardag i en tid då de flesta barn bodde på landet.
Samtidigt pågick diskussioner om vikten av god konst i skolorna, både ur ett konstnärligt perspektiv och i moraliskt hänseende. God konst ansågs ha en fostrande effekt. I SAF:s årsskrift från 1911 står det: ”Planschverket ’Våra husdjur’ kommer att bliva ett värdefullt bidrag till främjande av konsten i skolan. Det har härom blivit sagt: Genom sitt fulländat konstnärliga utförande äro de synnerligen ägnade att väcka lärjungarnas sinne för det vackra och egenartade i vår svenska natur.”
Sammanlagt gjorde Kreuger fem målningar, som reproducerades till skolplanscher på uppdrag av föreningen. En annan av dem, ”Brunte hämtas på söndagsmorgonen” kan du köpa i vår webbutik

Konstnär: Nils Kreuger (1858–1930).
Verk: Korna mjölkas, 1912, olja.
Reproduktion: Skolplansch i serien ”Våra husdjur”.

Shoppa konst

Vi har ett litet men noga utvalt sortiment som du kan beställa direkt från oss. Här är några exempel från vår webbutik:


Affisch ”Prinsessan vår” av Carl Larsson


Affisch ”Brunte hämtas på söndagsmorgonen” av Nils Kreuger

Mer om konsten i galleriet

KONSTSAMLINGEN består av 1500 teckningar, akvareller och målningar, som beställdes av Svensk läraretidnings förlag. Syftet var att göra roligare och bättre undervisningsmaterial för unga. Bra texter och konstnärliga bilder skulle inspirera till läsning och stimulera fantasin. Det resulterade i skolplanscher och barntidningarna Tummeliten och Jultomten. Förlaget gav också ut en serie böcker, Barnbiblioteket Saga, med över 300 barn- och ungdomsböcker, en av genom tiderna största lässatsningar i Sverige. Mer konst hittar du i TAM-arkivet

Tre andra målningar i serien med skolplanscher, som beställdes för att användas som undervisningsmaterial och delades ut gratis till folk- och småskolan.