Brunte hämtas på söndagsmorgonen

AFFISCH
Vid förra sekelskiftet anlitades konstnären Nils Kreuger av Sveriges folkskollärarförening för att göra skolplanscher som kunde användas i undervisningen. Brunte hämtas på söndagsmorgonen är en av de mest kända och älskade.

Konstnär: Nils Kreuger
Format: 70 x 50 cm
Pris: 100 kr inkl. moms och porto