Jubileumsutgåva av Jultomten 1898

NYTRYCK AV BARNTIDNING
Nu finns en jubileumsutgåva av barnens jultidning Jultomten från 1898. Tidningen gavs ut av Svensk läraretidnings förlag 1891–1935 och distribuerades till alla barn via folkskollärarna. Man ville ge barnen god läsning och bra bilder för att väcka deras fantasi och inspirera till vidare läsande. Den här jubileumsutgåvan ges ut i samband med utställningen En sagolik skola.

Format: 23,5 cm x 33 cm
Omfång: 24 sidor
ISBN: 978-91-983896-2-3
Utgivningsår: 1898/2017
Pris: 50 kr inkl. moms och porto