Politik & pedagogik – en biografi över Fridtjuv Berg av Joakim Landahl

BOK – BIOGRAFI
Fridtjuv Berg (1851–1916) var folkskollärare, läromedelsförfattare och ecklesiastikminister med ansvar för skolfrågor. Hans tankar om en sammanhållen skola utgör grunden för den gemensamma grundskolan. I biografin över Fridtjuv Berg skildrar Joakim Landahl hans liv och gärning. Utgiven till Fridtjuv Bergs minnesår 2016.

Inbunden
Antal sidor: 496
Utgivningsår: 2016
ISBN: 9789188149053
Pris: 300 kr inkl. moms och porto