Magasin för utställningen En sagolik skola

UTSTÄLLNINGSMAGASIN
Vårt magasin för utställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år innehåller utställningens alla texter och en stor del av bilderna. Utställningen turnerade runt Sverige och visades på åtta museer för 250 000 besökare  under 2017–2019.

Format: tabloid
Omfång: 28 sidor
Pris: 50 kr inkl. moms och porto