Sagas sagor

SAGOBOK
Saga-biblioteket, en av Sveriges största lässatsningar för barn, gavs ut av Svensk Läraretidnidnings förlag mellan 1899–1954. Sammanlagt gavs flera hundra titlar ut: sagor, historiska berättelser, äventyrsböcker och teaterpjäser. I den här samlingen har vi samlat nio illustrerade sagor.

Inbunden
Antal sidor: 135
Utgivningsår: 2017
ISBN: 978-91-983896-0-9
Pris: 120 kr inkl. moms och porto