Om stipendier, förväntningar och hur det kan gå

LÄRARSTIFTELSENS UPPGIFT är framförallt att dela ut stipendier och på olika sätt stödja forskning kring utbildning. Det är ett hedersamt uppdrag som kan ge möjligheter för enskilda och grupper av lärare att fördjupa sig, att söka innovativa lösningar för att utveckla elevers lärande och ge möjlighet för lärare få kompetensutveckling.

Om stipendier, förväntningar och hur det kan gå2021-03-13T01:34:40+01:00

Har vi råd att ge eleverna kultur?

KANSKE VAR DET SÅ ATT småskolans och folkskolans barn behövde lärare som kunde lite av varje. Den stora majoriteten av barnen skulle inte gå mer än sex år i skolan, oavsett begåvning och vilja till fortsatta studier. Studerar man den tidens läroböcker noterar man att lärandet var mycket översiktligt. Att lära barnen att läsa, skriva och räkna tog stor del av lärotiden, kristendomskunskapen skulle ha sin tid och att på den återstående tiden fördjupa sig i övriga ämnen var inte möjligt.

Har vi råd att ge eleverna kultur?2021-03-05T06:51:53+01:00
Till toppen