Inger Eriksson

Inger Eriksson är professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori och docent i didaktik vid Stockholms universitet. Hon är också redaktör för Lärarstiftelsens forskningstidskrift ForskUL.

Kollaborativa forskningsprojekt

2021-10-19T13:11:36+02:00

KOLLABORATIVA FORSKNINGSPROJEKT Vad tänker du på när du hör ord som kollaborativa forskningssätt? Själv tänker jag på hur svårt det många gånger är att få till ett verkligt kollaborativt arbete: lärare och forskare. Det är så lätt att lärare ser sin medverkan som att gå på kurs – att de ska lära sig något av de deltagande forskarna.

Kollaborativa forskningsprojekt2021-10-19T13:11:36+02:00
Till toppen