Engagemang

JAG VILL ENGAGERA MIG för att förverkliga lärarorganisationens idé! Vem vill bli företrädare/ombud/ledare för lärarorganisationen med sin idé på våra arbetsplatser? Frågan ligger där och skaver lite ändå. Först och främst behöver alla lärare visa sitt eget engagemang för idén genom att vara medlem. Har du kollegor som inte är medlemmar. bidrar du genom att hjälpa dem att bli medlemmar. Ju fler vi är, desto starkare blir vi - Sveriges lärare tillsammans.

Engagemang2020-12-14T17:36:39+01:00

Lärarnas förtroende

OM DEN GEMENSAMMA idén skall kunna förverkligas behöver både den enskilda läraren och hela lärarkåren ha elevens och samhällets förtroende. En viktig fråga blir då hur byggs detta förtroende? Jo, förtroende skapas i relationer.

Lärarnas förtroende2021-01-11T11:17:47+01:00

Att drivas av en idé

ATT FÅ EN IDÉ och att börja förverkliga den är en fantastisk kraft för människor. Det ger mening och glädje i livet. Det är en kreativ kraft samtidigt som det är en viktig känsla av att förändring är möjlig. Våra idéer påverkas självklart av det sammanhang vi befinner oss i.

Att drivas av en idé2021-01-11T11:18:10+01:00
Till toppen