3 juni 2021

Nytt nummer av ForskUL!

ForskUL, Forskning om undervisning och lärande, har kommit ut med ett nytt nummer, volym 9, nr 1, 2021.

I detta nummer presenteras tre artiklar som alla berör elevers vidgade förståelse av kulturella uttrycksätt.

Första artikeln handlar om hur elever kreativt och kritiskt kan ta sig an och bearbeta sagobok Tant Mittiprick. Hur skulle karaktärerna skriva om de skrev ett brev? Varför låter Tant Mittiprick sträng? Och hur skriver man så att man ska förstå hur hon är?

Numrets andra artikel handlar också om mellanstadieelever och skönlitteratur men mer med fokus på att få en djupare förståelse av hur man får fram skönlitterära personers karaktärsdrag. Hur angriper man en text för att verkligen förstå den på djupet?

Även den tredje och sista artikeln handlar om elevers vidgade förståelse för kulturella uttryck. I denna artikel är det fokus på elever på gymnasiets estetlinje med inriktning teater och hur deras kunnande kommer till kroppsligt uttryck.

Tidningen kommer ut med två nummer per år och ges ut för att lyfta fram forskning som byggs med och för lärare. Lärarstiftelsen ger ut den tillsammans med Lärarförlaget och Lärarförbundets vetenskapliga råd.

ForskUL är sedan 2013 en digital vetenskaplig tidskrift och finns för nedladdning och läsning här

Intervju med:

NAMN: Magnus Ekwall
GÖR: Enhetschef Kulturskolan Malmö
AKTUELL MED: har fått Lärarstiftelsens Alice Tegnérstipendium på 20 000 kr

Magnus bästa tips:
  • Ha lagom ambitionsnivå när det gäller val av låtar, rörelser och logistik. Ställ krav att alla ska kunna göra sitt bästa.
  • Börja i mindre skala och låt ”Tvåornas kör” växa och utvecklas över tid.
  • Ha roligt! Det är roligt att sjunga och mötas. Det tycker både vuxna och barn.
  • Känna igen klassiska svenska sånger, visor och ramsor.
  • Lyssna på körens egna youtube-kanal