2 maj 2022

Gerda Höjers pris

Professor Joakim Landahl prisas på SETT- dagarna i Kista.

Den 27 april på Kistamässan utdelades Gerda Höjers årliga pris för relevant forskning av hög kvalitet till professor Joakim Landahl, Stockholms Universitet. Han får priset för sin ”utbildningshistoriska forskning där han från olika synvinklar belyst hur lärarprofessionen i samverkan med politiska aktörer under 1900-talet succesivt skapat den svenska enhetsskolan”. TAM-arkiv står bakom priset och är TCO och SACOs arkiv där dess forskningsråd utdelar årligen priset till förmån för organisationernas tjänstemän, akademiker och organisationer.

I år förenades prisutdelningen med historia, forskning och framtid under SETT-dagarna. SETT står för Scandinavian Education Technology Transformation och är Skandinaviens största mässa för modernt och innovativt lärande. Prisutdelare var TAMs ordförande Anders Thikan som berättade om lärarkårens betydelse för Sveriges utveckling och framsteg. Ett spännande scensamtal mellan Joakim Landahl och TAMs arkivchef Lars-Erik Hansen påminde om de historiska parallellerna till de nordiska lärarmötena där många pedagogiska framsteg spreds och dagens mötesplatser.

2016 kom Joakim Landahls biografi över Fridtjuv Berg, folkskollärare, läromedelsförfattare och ecklesiastikminister. Hans tankar om en sammanhållen skola utgör grunden för den gemensamma grundskolan. I biografin över Fridtjuv Berg skildrar Joakim Landahl hans liv och gärning. Utgiven till Fridtjuv Bergs minnesår 2016 och finansierad av lärarstiftelsen.

Kort om priset:

TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne utdelas för att belöna forskning som uppfyller följande kriterier:

· Relevans för det forskningsområde som rör tjänstemän, akademiker och deras sammanslutningar
· Hög vetenskaplig kvalitet
· Tillgänglighet för en bredare läsekrets

Priset instiftades den 16 mars 2017 och utdelas årligen av TAM-Arkivs forskningsråd. Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om för närvarande 25.000 kronor.