Nominering: Stora läspriset

Känner du till några som gör ett riktigt bra jobb med läsning? Då ska du nominera dem här! Sista dag att nominera till Stora läspriset är 29 februari, 2024. Därefter tar en expertgrupp vid och utser vinnarna. Prisutdelning sker på Bokmässan i Göteborg.
Du kan inte nominera dig själv.
Läs mer om Stora läspriset

  1. Du som nominerar heter:

  2. Din e-post:

  3. Vilket förhållande har du till de du nominerar?

  4. Kategori som arbetet nomineras till:

  Förskola 0–5 årGrundskolans tidigare år 6–11 årGrundskolans senare år 12–15 årGymnasieskola och vuxenutbildning 16–25 år

  5. Vilka personer nominerar du (minst två personer inom projektet)?

  6. Vem har initierat det läsfrämjande arbetet?

  7. Vilka personer som bedriver arbetet har lärar- eller förskollärarlegitimation?

  8. I vilken typ av skolform bedrivs arbetet?

  9a. Vid vilken/vilka förskolor, skolor och/eller utbildningsverksamheter bedrivs arbetet?

  9b. I vilken ort bedrivs arbetet?

  9c. Verksamhetens huvudman?

  10. Hur länge har arbetet pågått?

  11. Har det läsfrämjande arbetet fått utmärkelser tidigare – om ja, i så fall vilken/vilka?

  12. Finns redan medel/nedsättning i tjänst för arbetet? Vilken typ av stöd i så fall?

  13. Motivera varför just dessa personer ska få priset. Max 1000 tecken.

  14. Beskriv ingående vad det pågående läsfrämjande arbetet består i (syfte, mål, genomförande/aktiviteter och om uppföljning genomförts). Max 3500 tecken.

  15. Vem är kontaktperson för arbete? Ange personens kontaktuppgifter.

  Så här behandlar vi dina personuppgifter

  0 FEB 2024
  är sista nomineringsdag.

  ANSÖKAN

  är tyvärr nu stängd.

  Stipendiet delas ut av Lärarstiftelsen och SFUB, Sällskapet för folkundervisningens befrämjande.