Innovativt lärande Hem- och konsumentkunskap –
ansökning deltagare

  Deltagare 2024

  Det här formuläret fylls i av alla deltagare.

  Personuppgifter

  Projektansvarig

  Utbildning, typ av lärare

  FörskollärareGrundskollärare, klasslärareGrundskollärare, ämneslärareLärare i fritidspedagogikLärare musik och kulturskolaLärare högskolaLärare folkhögskolaÖvriga lärare

  Om du har en ämnesinriktning i din utbildning – ange vilket/vilka ämnen

  Har du speciallärar- eller specialpedagogutbildning?

  JaNej

  Har du, eller har du påbörjat, forskarutbildning?

  JaNej

  Har du lärarlegitimation?
  Lärarstiftelsen kan i ett senare skede begära in bild på det.

  JaNej

  Har du förstelärartjänst eller annat utvecklingsuppdrag?

  JaNej

  Ange vilken typ av uppdrag du har

  Vilken skolform är du verksam vid?

  FörskolaGrundskola 1–6Grundskola 4–9Grundskola fritidspedagogikGymnasieskolaVuxenutbildningMusik och kulturskolaHögskola, universitetFolkhögskolaAnnan skolform

  Arbetsgivare och skola

  Jag godkänner att Lärarstiftelsen lagrar de uppgifter jag lämnar i detta formulär för behandling av ansökan och eventuell hantering av beviljat stipendium. För sökande som inte beviljas stipendium kommer uppgifterna att raderas när behandlingen av ansökningarna avslutats. För sökande som beviljas stipendium kommer uppgifterna att lagras i fyra år för uppföljningsändamål. Uppgifterna kommer inte att användas för andra ändamål än vad som här anges. Om du nekar till detta godkännande kommer ansökan inte att kunna behandlas

  Så här behandlar vi dina personuppgifter