5 juli, 2022

2022 års pris till Årets rektor

Årets viktigaste chefer hyllades den 28 juni under Skolledare21-galan på Nalen i Stockholm. Här lyfts skickliga skolledare fram och ges uppmärksamhet för sina viktiga insatser.

Rektor Maria Risthammar Ekkälleskolan, Linköping, tilldelades utmärkelsen Årets rektor 2022. Många nomineringar hade inkommit och glädjen var stor hos pristagaren när hon mottog priset i Stockholm.

– Det här ska vi fira gemensamt! Fira framgång är något vi är bra på, sa en glädjestrålande Maria från Nalens scen.

Prisutdelare var Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén och Lärarförbundet skolledares ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Ur juryns motivering:
Marias ledarskap präglas av systematiskt arbete med verksamhetsutveckling, ett demokratiskt perspektiv på ledning och ett genuint engagemang för att skapa goda förutsättningar för både medarbetare och elever. Genom transparens och distribuerat ledarskap har Maria bidragit till att alla på skolan tar ett gemensamt ansvar för att höja måluppfyllelsen, öka tryggheten samt att skapa en god arbetsmiljö. Utifrån visionen ”Vi ska lyckas tillsammans” har Maria tillsammans med sin personal byggt en organisation där alla arbetar mot gemensamma mål. Något som särskilt lyfts av Marias medarbetare är hennes arbete för ökad samverkan mellan skola och fritidshem. Hennes ledarskap har en tydlig förankring i forskningen. Hon deltar i ett forskningsprojekt samt skriver en forskningsartikel om rektors ledarskap. Marias goda ledarskap med att skapa arbetsglädje och ett hållbart arbetsliv har prisats av Linköpings kommun.

Varmt grattis säger Lärarstiftelsen!

Mer om priset

Årets rektor är ett pris som instiftats av Lärarstiftelsen och Lärarförbundet Skolledare.
Juryn består av fem personer:

Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarstiftelsen
Ann-Charlotte Gavelin-Rydman Ordförande Lärarförbundet Skolledare
Robert Fahlgren 2:e vice ordförande Lärarförbundet
Henrik Carnhede Ledamot Lärarförbundet Skolledare
Solveig Häggqvist Ledamot Lärarförbundet Skolledare