Info
LINDA SÖRENSSON, GRUNDSKOLLÄRARE:

Vi lärare hörs sällan i debatten, vi som verkligen vet hur det är att arbeta i skolan. Jag vill vara en röst i den skoldebatten. En lärarröst.

En nyanserad bild av skolan behövs

Bilden av svensk skola är alltför grund, för ensidig och negativ, menar grundskollärare Linda Sörensson. Hon vill ge en mer nyanserad bild av läraryrket.

Varför sökte du stipendiet Lärare skriver?
Vi lärare hörs sällan i debatten. Vi som verkligen vet hur det är att arbeta i skolan. Vi som vet vad läraryrket innebär och vad som skulle göra det ännu bättre, till förmån för våra elever. Jag vill berätta om vardagen i skolan, om glädjeämnena och utmaningarna. Jag vill uppmärksamma politiker, vårdnadshavare och kollegor om komplexiteten i yrket. Om det svåra och det som behöver utvecklas. Jag vill vara en röst i den skoldebatten. En lärarröst.

Vad vill du åstadkomma med ditt skrivande?
Jag älskar mitt yrke och jag vill berätta om hur lärarjobbet ser ut. Är det inte dags att diskutera hur våra lärare mår? Hur ska en lärare få möjlighet att vara den lärare som eleverna behöver? Hur blir man en skicklig lärare som orkar med och räcker till?

Vad är så speciellt med läraryrket?
Det är ett flexibelt yrke med stor valfrihet och stora möjligheter inom vissa styrda ramar. Du ger och det du får tillbaka ger så mycket energi. Du vet att du är viktig och kan göra skillnad.

Vad utmärker en bra lärare?
Att vara en tydlig ledare och organisera lärandet på bästa sätt för varje elev. Du ska också ha förmågan att bygga relationer.

Vilket är ditt bästa råd till nya lärare?
Var inte rädda att be om hjälp. Lär av varandra, arbeta tillsammans, dela ansvar, utmaningar och goda exempel. Fundera ofta på vad som ingår i läraruppdraget och vad som bör överlämnas till annan profession.

Så tyckte stipendiaten:

ELEV: Linda Sörensson
JOBBAR SOM: grundskollärare årskurs 1–7, förstelärare i tematiskt arbete
SKOLA: Blackebergsskolan, Bromma
KURS: Lärare skriver, Biskops Arnö
TID: vecka 27, 2018
KURSBETYG:
BÄST: Tid för reflektion och skrivande.
SÄMST: Svårt att få ihop mitt budskap med formen för mitt skrivande.
DET TAR JAG MED MIG FRÅN KURSEN: Alla möten och samtal. Konkreta skrivtips.

Stipendiaten väljer:
Fotbolls-VM Bok i hängmattan
Shuffla Flossa
Knytblus Fluga
Handmaid’s tale Morden i Midsomer
J.K. Rowling Hans Rosling
Fotbolls-VM
Bok i hängmattan
Shuffla
Flossa
Knytblus
Fluga
Handmaid’s tale
Morden i Midsomer
J.K. Rowling
Hans Rosling

Vill du veta mer om stipendiet? Läs mer