Sara Backman Prytz

Sara Backman Prytz är forskare vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen rör både utbildningshistoria och barn- och ungdomshistoria. Hon är även legitimerad gymnasielärare i svenska och historia samt fil. mag. i litteraturvetenskap.

Vintersporten

2021-08-27T14:41:32+02:00

UNDER DET TIDIGA 1900-talet växte passionen för vintersport sig stark i den svenska folksjälen. Det skulle åkas skidor på både längden och utför, kroppar skulle röra på sig, frisk luft skulle inandas och kinder skulle få rosor på sig.

Vintersporten2021-08-27T14:41:32+02:00

Snöbollskrig

2021-08-27T14:42:01+02:00

HÄR OM VECKAN fick jag ett mail från mina barns skola där skolledningen satte ner foten: snöbollskrig är inte tillåtet under skoltid. Samma regler råder förstås på skolor runt om i landet. Annat kunde det vara på 1800-talet och en stor del av 1900-talet. Även om det kunde finnas förbud kring snöbollskrig och kastande av snöbollar i allmänhet på många skolor kan vi också hitta exempel på det motsatta i äldre källor.

Snöbollskrig2021-08-27T14:42:01+02:00
Till toppen