Sara Backman Prytz

Sara Backman Prytz är forskare vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen rör både utbildningshistoria och barn- och ungdomshistoria. Hon är även legitimerad gymnasielärare i svenska och historia samt fil. mag. i litteraturvetenskap.

Vintersporten

2024-05-14T10:11:23+02:00

UNDER DET TIDIGA 1900-talet växte passionen för vintersport sig stark i den svenska folksjälen. Det skulle åkas skidor på både längden och utför, kroppar skulle röra på sig, frisk luft skulle inandas och kinder skulle få rosor på sig.

Vintersporten2024-05-14T10:11:23+02:00

Snöbollskrig

2024-05-13T15:09:15+02:00

HÄR OM VECKAN fick jag ett mail från mina barns skola där skolledningen satte ner foten: snöbollskrig är inte tillåtet under skoltid. Samma regler råder förstås på skolor runt om i landet. Annat kunde det vara på 1800-talet och en stor del av 1900-talet.

Snöbollskrig2024-05-13T15:09:15+02:00

Skolhuset

2024-05-13T15:10:57+02:00

LÅNGT FÖRE elementen fanns, fanns skolor. Vissa skolor hade goda uppvärmningsmöjligheter med kakelugnar och ved. Andra skolor saknade både det ena och det andra och hade glipor i väggarna så att snöflingorna föll igenom.

Skolhuset2024-05-13T15:10:57+02:00
Till toppen